Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03

Na podst. art. 6 ust. 1, pkt b, d i f, art. 7 i art. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwa Danych osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03, jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej ze Spółką o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi.

Dane osobowe są zabierane i przetwarzane przez EL-Piast Sp. z o.o. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław, e-mail: administrator.danych@el-piast.com, tel.: +48 71 721 82 03 w celach związanych z działalnością Spółki, w tym:
rejestracji w systemie elponline.pl ,
kontaktowania się z Klientami w celach weryfikacyjnych i informacyjnych dotyczących korzystania z serwisu elponline.pl,
zarejestrowania zgłoszenia serwisowego oraz jego realizacji,
wykonywania czynności związanych z wdrażaniem Systemów BMS, uruchamianiem układów automatyki, konfigurowaniem układów automatyki,
kontaktowania się z Klientami w związku z organizowaniem szkolenia z obsługi sterowników EL-Piast, konfiguracji konta w serwisie elponline.pl, odzyskiwania hasła i podobnych,
magazynowania trend logów zdefiniowanych przez użytkownika serwisu elponline.pl,
marketingu własnego Spółki, np. przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług oraz produktów wykonywanych w ramach działalności Spółki drogą mailową (w postaci maili informacyjnych, SMS-ów bądź rozmów telefonicznych),

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje, o czym jest mowa w art. 22 RODO.

Jednocześnie, jako Administrator Danych, informujemy iż kryterium ustalenia okresu przez jaki będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe oraz powiązane z nimi trend logi naszych Klientów, jest indywidualna ocena Administratora Danych w kwestii czasu (terminu) kiedy ostatnio Klient zawarł umowę o wykonanie usługi lub umowę kupna-sprzedaży.

Ponadto informujemy, iż podanie danych osobowych na podst. art. 6 ust. 1 pkt b i d i f (imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres korespondencyjny), na podst. art. 9, ust.2 pkt a, f i h, są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usług przez Spółkę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług Spółki oraz realizacji składanych zapytań ofertowych.

Pragniemy dodać, że dane nie będą udostępniane innym podmiotom , natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem np. Prokuratura, Policja.

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z ww. informacjami oraz je zrozumiałam/łem i wyrażam na powyższe zgodę.